ROBOTI DOBIJAJU ZADATKE, ALI NE I POSAO

Dugoročna predviđanja vezana za tržište rada govore nam o određenim ekstremima: tehnologija koja radikalno utiče na naš posao, roboti koji će zameniti vozače, čak i o opasnosti sveta bez posla.

PITALI SMO 20,000 POSLODAVACA iz 42 zemlje:

  • O mogućem uticaju automatizacije na njihov broj zaposlenih u naredne dve godine
  • Koje funkcije unutar organizacije će biti najviše pogođene
  • Koje ljudske veštine najviše vrednuju, i do kojih je najteže doći na tržištu

Već drugu godinu zaredom, 86% poslodavaca smatra da će broj njihovih zaposlenih ostati isti ili će se povećati u naredne dve – tri godine, usled uticaja automatizacije. Takođe, kako se potreba za određenim veštinama brzo menja, većina poslodavaca nije sigurna koje će tačno veštine biti potrebne u nekom narednom periodu.

U Revoluciji Veština, kako za organizacije tako i za pojedince, najbolja kombinacija predstavlja onu koja u sebi sadrži ljudski potencijal i digitalizaciju. Više od polovine kompanija ističu da su komunikacione veštine jedne od najvrednijih, dok su odmah zatim saradljivost i rešavanje problema.

Pomoć ljudima u razvoju novih veština, definitivno predstavlja jedan od najvećih izazova našeg vremena. Identifikacija relevantnih veština i poboljšanje mogućnosti zapošljavanja su rešenja za sve izazove koje nam donosi Revolucija Veština.

Ukoliko vas zanima koje korake mogu da preduzmu kompanije i pojedinci kako bi bili spremni za procese digitalne transformacije, promenjive poslovne modele, i zaokrete u relevantnim veštinama, pozivamo vas da pročitate naše najnovije istraživanje na ovu temu prevedeno na srspki jezik: Revolucija Veština 2.0